Open VLD Geel: ‘Inspraak zet mobiliteit in beweging’

Inspraak zet mobiliteit in beweging

Open Vld Geel is niet te spreken over gekibbel binnen de Geelse coalitie over het mobiliteitsplan. “We kunnen ons niet ontdoen van het deja-vu gevoel van in 2014. De Geelse burger verdient beter dan deze kibbelcoalitie. De Gelenaar wacht al jaren op een goed én duidelijk mobiliteitsplan, en dat zal er alleen maar komen als diezelfde burgers allemaal de nodige inspraak krijgen. Zowel CD&V als N-VA pakken het al jaren fout aan wat inspraak betreft. En dan krijg je boze en ongeruste burgers.” Klinkt het bij Open Vld.

“Als je zelfs binnen je eigen coalitie geen gedragen inspraakproces kan opstarten, dan gaat het zeker niet lukken met de Geelse burgers.” reageert Open Vld fractieleider Lieselotte Thys na het lezen dat N-VA Geel zich distantieert van het zogenaamde Plan Pareijn. “Beseffen ze eigenlijk wel dat ze coalitiePARTNERS zijn en dus even zeer verantwoordelijk zijn voor een vlotte mobiliteit in Geel?”

Voor Open Vld hebben beide coalitiepartners hier boter op het hoofd. Dit is gewoon een herhaling van in 2014. Vorige keer distantieerde CD&V zich van het plan N-VA schepen Molderez en nu zijn de rollen gewoon omgekeerd. En beide verliezen weer uit het oog dat het niet gaat om een plan Molderez of een plan Pareijn maar dat ze allebei bezig zijn met een mobiliteitsplan voor de stad Geel en dat ze hier beide voor verantwoordelijk zijn. En beide vergeten weer dat een gedragen mobiliteitsplan inspraak van de burgers behoeft.

Echte inspraak zet mobiliteit in beweging

De reactie van de Geelse handelaars is meer dan terecht volgend Open Vld. Lieselotte Thys: “De handelaars willen een gelijkaardige situatie van in 2014 vermijden. Ze vragen terecht om betrokken te worden bij de opmaak van het mobiliteitsplan. Participatie is niet de burger laten kiezen welk van de x-aantal uitgewerkte plannen er nu het beste is. Echte participatie begint vanaf dag 1. Echte participatie gaat om burgers betrekken bij het zoeken naar ideeën en oplossingen die de basis vormen voor die verschillende plannen. Om daarna een haalbaarheidsstudie te laten doen en wat wel en niet kan duidelijk en eerlijk te communiceren naar de burger.”

“Wat men nu creëert is ongerustheid bij handelaars en bewoners. Dat is de slechtst mogelijke basis om een goed plan te bekomen. Het is moeilijk om iedereen tevreden te stellen, maar je kan wel naar streven om iedereen te laten meeschrijven aan een gedragen plan. Ik roep op om niet enkel binnen de coalitie het plan op tafel te leggen maar zo snel mogelijk de adviesraad mobiliteit op te starten en dit plan daar, met alle betrokkenen en over partijgrenzen heen te bespreken.” Aldus Berten Kempen, lid van de adviesraad mobiliteit voor Open Vld.