Verkiezingsperikelen Herentalse N-VA gaan verder bij Raad van State

In een kort arrest heeft de Raad van State beslist niet in te gaan op de vraag van N-VA Herentals om de Herentalse verkiezingen van 14 oktober geldig te verklaren. De Raad heeft beslist dat er verder onderzoek noodzakelijk is, en dat N-VA lijstduwer Pascal Van Nueten gehoord zal worden.

Groen Fractieleider Peter Verpoorten: ‘Dit is een zeer belangrijke beslissing. Wij hebben op de zitting van de Raad van State vrijdag nog een keer alle klachten op een rij gezet, en gevraagd dat er verder onderzoek zou plaats vinden. De vraag is immers niet of N-VA de kieswet heeft overtreden – daar is iedereen het eigenlijk over eens. De vraag is hoeveel overtredingen er zijn en of de verkiezingen nog eerlijk zijn te noemen. Wij zijn dan ook heel blij dat de Raad van State ons op dit punt volgt, en zo snel beslist heeft de zaak verder te onderzoeken. De burgers van Herentals verdienen immers duidelijkheid.’

SP.a, Herentals Anders, Open VLD HNM en Groen legden een dikke bundel bewijsstukken neer voor de Raad van State. De Raad van State stelde vast dat vooral Pascal Van Nueten een belangrijke rol speelde bij de feiten, en besliste dan ook om hem op de zitting aan de tand te voelen. Deze zitting zal plaatsvinden op 28.05.2019 om 10u.

Daarmee besliste de Raad van State ook het advies van de auditeur voorlopig niet te volgen. Zij had gesteld dat N-VA Herentals wel de kieswet had overtreden, maar dat de verkiezingen geldig konden worden verklaard.

N-VA stelt alvast geen probleem met de oproeping van de schepen te hebben.