Buurtbewoners bewonderen waterzuivering: genoeg water voor fauna en flora

Buurtbewoners van Haanheuvel in Herentals hebben dinsdagavond een bezoek gebracht aan het gerenoveerde rioolwaterzuiveringsstation van Aquafin. Aquafin investeerde ongeveer 3.5 miljoen euro in het vervangen van de pompen en andere renovatiewerken aan de zuiveringsinstallatie.

De bezoekers kregen een zicht op het zuiveringsproces met mechanische zuivering, zandfiltering, de biologische zuivering en de nabezinking waarbij slib uit het water worden gehaald. Het gezuiverde water wordt in de Kleine Nete gepompt.

Het slib dat uit het water wordt gehaald wordt met een vrachtwagen afgevoerd naar een installatie waar het gedroogd wordt. Het droge slib wordt dan gebruikt voor de aanmaak van biogas.