48-urenstaking in gevangenissen

Er is een 48-urenstaking bezig in de Belgische gevangenissen, ook die in Merksplas, Mechelen en Turnhout.

Het personeel van de gevangenissen is ontevreden over de overbevolking, de onderbezetting en de slechte staat van de gevangenissen. Op 3 mei was er nog overleg met de directie van het Gevangeniswezen, maar dat haalde niets uit.

Aan de gevangenis in Merksplas staat een stakingspost en is er straks een grotere bijeenkomst met circa 250 cipiers om het ongenoegen extra in de verf te zetten.

foto: gevangenis Turnhout