Benefiet Annita schenkt 5.000 euro aan ALS-Liga

Benefiet Annita schenkt 5.000 euro aan ALS-Liga

Op zondag 10 maart vond er in de polyvalente zaal in Voortkapel een benefiet plaats voor Annita Verheyden, die lijdt aan ALS, een zenuwziekte die de spieren aantast.
De benefiet was op alle vlakken een onverhoopt succes en bijna 7 weken later heeft het organisatiecomité zicht op de opbrengst ervan.

Jef Rens: ‘Dankzij alle helpende handen, sponsors, bezoekers, … overtrof Benefiet Annita al onze verwachtingen! Ondanks het slechte weer was Voortkapel voor een dag het warmste dorp van Vlaanderen! Op voorhand hadden we op vraag van Annita en haar familie beslist dat er een aanzienlijk deel van de opbrengst naar de ALS-Liga zou gaan. We zijn dan ook zeer verheugd om te kunnen melden dat we hen tijdens de Warmste Week van Studio Brussel 5.000 euro zullen schenken!! Dit bedrag kan de ALS-Liga aanwenden voor onderzoek naar de ziekte en de zoektocht naar medicijnen.
De rest van de opbrengst schenken we aan Annita en Jos, zodat zij het kunnen gebruiken voor broodnodige hulpmiddelen, aanpassingen aan hun woning, enz. …’

Het organisatiecomité wil iedereen bedanken voor hun steun! Het deed Annita en de familie heel veel deugd om te zien hoe men met hen begaan is. Dat is zo hartverwarmend en geeft hen de kracht om verder te vechten tegen deze vreselijke ziekte.

Ondertussen werd tijdens de Tour du ALS al 700.000 euro ingezameld (foto).