Werken Herenthoutsesteenweg in Nijlen op schema

In de Herenthoutsesteenweg zijn de nutsmaatschappijen klaar met hun werk aan de kant als je van Nijlen naar Herenthout rijdt. (de kant met de onpare huisnummers). Ook de voorbereidende grondwerken die nodig zijn vooraleer met de aanleg van het fietspad begonnen kan worden, zijn gedeeltelijk klaar.

Als dat helemaal in orde is, dan is de volgende stap het aanleggen van de fundering van het fietspad. Vervolgens kan de aannemer starten met de eigenlijke aanleg van het betonnen fietspad en wel in het stuk tussen de grens met Herenthout en de aansluiting met Zwart Water. Als de weersomstandigheden het toelaten, dan kan dit rond half april gebeuren.

Belangrijk om mee te geven is nog dat de handelaars op de Herenthoutstesteenweg tijdens de werken bereikbaar blijven.