Stadsbestuur gaat in dialoog met burger over bestuursakkoord

Burgemeester Mien Van Olmen toont de participatiewebsite waarop je al kunt registreren.

Het stadsbestuur van Herentals wil de inwoners van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven actief betrekken bij de opmaak van het bestuursakkoord. Op twee dialoogavonden en een online forum wordt gepeild naar de mening van de burger.

Een bestuursakkoord is een opsomming van plannen die het bestuur de volgende zes jaar wil uitvoeren. De basis van het bestuursakkoord is gekend. Zo wil het stadsbestuur werken aan een verkeersveilige en kwaliteitsvolle leefomgeving. Ook wil de stad haar unieke natuurlijke en historische troeven met trots laten beleven. Verder wil de stad inzetten op gemeenschapsvorming, buurtversterking en zorg op maat. Over de concrete uitwerking van het bestuursakkoord gaat de stad nu in dialoog met de Herentalsenaar.

Burgemeester Mien Van Olmen: “We gaan graag met iedereen in dialoog om samen te zoeken naar nieuwe mogelijkheden. We willen luisteren naar de verschillende ideeën en weten wat de bekommernissen van de mensen zijn. Dat doen we tijdens twee dialoogavonden en via een participatiewebsite.”

De stad organiseert twee dialoogavonden om in gesprek te gaan met de inwoners van de stad. Op woensdag 24 april gaat het over investeren in de openbare ruimte, verkeersveiligheid, parkeren en leefmilieu. Op maandag 29 april kunt u spreken over burgerschap, vrijwilligerswerk, zorg en veiligheidsgevoel. De dialoogavonden vinden plaats om 19.30 uur in de foyer van cc ’t Schaliken. Iedereen is welkom op beide avonden. De deuren gaan open vanaf 19 uur. Inschrijven is niet nodig.

De burgemeester: “De stad lanceert ook een website waarop de inwoners van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven hun mening kunnen geven. Dat kan vanaf 1 april. De eerste resultaten van deze online gesprekken zullen ook besproken worden op de dialoogavonden.”

Als u wilt meepraten in de online dialoog, dan moet u zich vooraf registreren. Dat kan nu al via https://inspraak.herentals.be. Vanaf 1 april komen hier de krachtlijnen van het bestuursakkoord online. Daarop kunnen burgers dan in dialoog gaan met het bestuur.

Het stadsbestuur maakt van burgerparticipatie een speerpunt in haar beleid. Dat blijkt niet alleen uit het participatietraject rond het bestuursakkoord. Er staan nog verschillende andere participatietrajecten klaar. Zo start de stad dit jaar nog met een traject met de adviesraden, dat begeleid wordt door Vormingsplus Kempen. Ook nog dit jaar start er met Gewoontebrekers een pilootproject rond co-creatie in buurten.

DELEN
Vorig artikelFietsen voor het goede doel door 21 landen
Volgend artikelDe Dorpel heeft naaiatelier dankzij Rotary
Bart is al zo’n 30 jaar redacteur en copywriter. U kent hem wellicht van zijn wekelijkse column in Deze Week, waarin hij op een persoonlijke en afwisselend filosofische en ludieke manier zijn licht laat schijnen over het wel en wee in de Kempen.