Scouts De Buecken kunnen naar nieuw lokaal in Greesbos

Scouts De Buecken kan uitkijken naar nieuw scoutslokaal aan Greesbos

Stad voorziet plannen om Greesbos uit te bouwen tot speelbos en te verbinden met de Jachthaven

Scoutsvereniging De Buecken krijgt van het schepencollege groen licht voor haar plannen om een nieuw lokaal op te richten aan het Greesbos. Op het schepencollege werd het dossier met vuur bepleit en verdedigd. Schepen van jeugd Stefan Verraedt (N-VA): “De locatie aan Langepad is ideaal voor een jeugdvereniging, in de natuur. Het huidige lokaal, aan de Augustijnenlaan, is tot op de draad versleten. We willen deze succesvolle scoutsvereniging alle steun bieden en kansen om verder te groeien en hun werking op de site over de Jachthaven verder te zetten.”

De goedkeuring kadert binnen de ambitie van het N-VA en CD&V-bestuur om de site van de Jachthaven uit te bouwen tot toeristische trekpleister. Schepen van Toerisme, Verraedt: “We willen samen met de jeugdverenigingen het Greesbos opwaarderen tot een speelbos. De fietsostrade moet een aanschakeling voorzien, die als ontmoetingsruimte benut kan worden en het Greesbos verworden tot stadsrandbos. Onze ambitie is hoog en we willen bekijken of we de Jachthaven kunnen verbinden met het Greesbos, via een voetgangersbrug of ponton als extra toeristische attractie.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening, Pascal Van Nueten (N-VA): “We hebben maximaal naar oplossingen gezocht om het dossier erdoor te krijgen, wat niet evident is in dergelijk bosgebied. Er waren bezorgdheden inzake de ontsluiting, maar wij volgen de scouts in hun ambitie om hun leden zoveel mogelijk met de fiets te laten komen. Ook ANB (Agentschap Natuur en Bos) had opmerkingen rond boscompensatie, die we tegemoetkomen door het bos te hervestigen.

Burgemeester Mien Van Olmen (CD&V): “Het is een project dat al een tijdje loopt en dat nu in de finale fase zit. Het gaat ten slotte ook om een heel belangrijke vereniging in onze stad, bestaande uit 2 materiaalmeesters, 70 leden, 16 leiders en 55 stamleden.”