De Dorpel Herentals opent naaiatelier

    Op dinsdag 26 maart start De Dorpel met een nieuwe activiteit: een naaiatelier.

    Het wordt een heuse demonstratie met aanwezigheid van Rotary Herentals die de naaimachines en strijkmogelijkheden hebben bekostigd.

    Het naaiatelier komt enerzijds ter ondersteuning van de 2dehands winkel zodat tweedehandskledij inclusief kinderkleding kan hersteld en verkocht worden om op deze manier een bron van inkomsten te creëren voor vzw De Dorpel. Anderzijds is dit ter uitbreiding van de bestaande hobbywerking, die dit kan gebruiken voor allerlei creatieve werken, en nu ook naaicursussen kan organiseren voor de bezoekers van de Dorpel, waardoor het een vorm is van opleiding en bestrijding van kansarmoede.

    Rotary Herentals wil zich eveneens inzetten voor lokale sociale doelen, voor mensen in armoede, daklozen, mensen met problemen, minder validen, kortom voor mensen met minder mogelijkheden in onze maatschappij. Zij wil dit doen door te investeren in duurzame materialen. Daarom steunen zij actief De Dorpel met het materiaal voor het naaiatelier.