180 leerlingen 5e en 6e leerjaar maken kennis met Campus De Vesten

Jaarlijks organiseert Campus De Vesten een ‘DOE-dag’ voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs. Binnenkort zetten deze leerlingen een belangrijke stap naar het secundair onderwijs. Via de organisatie van de DOE-DAG willen we hen zo goed mogelijk begeleiden om de juiste schoolloopbaankeuze te maken.

Op 14 maart tijdens de DOE-DAG hebben ze de sfeer kunnen op onze campus opsnuiven. Vanuit de eigen interesses en talenten kozen de leerlingen uit het 6de leerjaar uit verschillende workshops. De mogelijkheden op onze school werden op een actieve en zelfontdekkende manier voorgesteld. De leerlingen hebben volop kunnen proeven van het secundair onderwijs op Campus De Vesten. Omdat we SAMEN leren belangrijk vinden op onze school hadden de leerlingen uit het 3de een belangrijke rol bij de organisatie en uitvoering van de workshops.

We werken elke dag SAMEN aan de pedagogische kwaliteit en visie van onze school. We merken dat dit wordt opgepikt door ouders en leerlingen die hun vertrouwen in onze school uitspreken. Het stijgende aantal inschrijven is hiervan ook het bewijs, sommige richtingen zijn nu al volzet.

Op 14 maart hebben we niet alleen de leerlingen uit het lager onderwijs begeleid in het maken van de juiste studieloopbaankeuze. Ook onze eigen leerlingen van het tweede jaar hebben kunnen proeven via workshops, op een actieve en zelfontdekkende manier van de mogelijkheden in de tweede en derde graad. Ze kregen ook extra informatie over hun eigen interesses via een online ‘interessetest’. Leerkrachten, ouders, leerlingbegeleiding en leerlingen werken tot in juni SAMEN verder aan een juiste oriëntering!

Ouders en leerlingen die interesse hebben om kennis te maken met onze school nodigen we op 5 mei vanaf 10.00 uur op onze opencampusdag. Leerlingen en personeelsleden staan klaar om iedereen van harte welkom te heten en op een actieve manier te informeren over de visie, sfeer en aanpak van onze school.

foto’s: Marcel Nelis/Campus De Vesten/Kempennieuws.be