Sp.a Herentals wil opnieuw vissers toelaten op Bloso-visvijver

sp.a DEELT BEZORGDHEID VAN HERENTALSE SPORTVISSERS 

Na de beslissing van het Agentschap Sport Vlaanderen en minister Muyters om de ‘BLOSO-visvijver’ in 2016 te sluiten, bleven de Herentalse sportvissers verweesd achter.
Na een participatief traject, besliste het toenmalige stadsbestuur (sp.a en CD&V) om de visvijver in de wijk Diependaal te renoveren. Dat is een prachtig project, maar het vormt slechts een druppel op een hete plaat om tegemoet te komen aan de wanhoopskreet van de Herentalse sportvissers.
Hun enige mogelijkheid om in onze stad hun hobby uit te oefenen is op het Kempisch kanaal Bocholt – Herentals.
sp.a vernam dat de Herentalse sportvissers zich zorgen maken. Er doen verhalen de ronde  die een verbod op vissen in de jachthaven suggereren. Ook zou men overwegen om het vissen te verbieden op het kanaal Bocholt – Herentals tussen de brug van de spoorweg en de brug ter hoogte van ‘Nedschroef’ voor de ontwikkeling van een watersportgebied. sp.a is voorstander van elke vorm van watersportrecreatie, maar wij willen de plaats voor de Herentalse sportvissers aan het kanaal behouden.

Ook zou de uitbating van cafetaria ‘Het Haveke’ gelegen aan de Noordervaart verdwijnen in de toekomst. sp.a vindt dit een fijne toeristische trekpleister die behouden moet blijven. 
Tijdens de gemeenteraad van 12 maart stelt gemeenteraadslid Rob Lathouwers deze vragen:

1. Mag men in de toekomst vissen in de jachthaven?
2. Is het vissen in het Kempisch kanaal Bocholt – Herentals tussen de bruggen zoals hierboven aangehaald, in de toekomst nog toegelaten ?
3. Blijft de uitbating van de cafetaria behouden?