Politie Neteland ongerust over gassnuivende jongeren

  Lokale politie Neteland kreeg de afgelopen weken verontrustende meldingen over jongeren die gas snuiven. Op verschillende plaatsen waar jongeren vertoeven werden lege gasbusjes aangetroffen.

  De politie wenst de jongeren en ouders te waarschuwen voor het fenomeen omdat het zware gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

  Gas snuiven brengt een roes met zich mee en is daarom populair. De flacons butaangas zijn goedkoop in aankoop en vrij te verkrijgen. De gebruikers staan niet stil bij het grote gezondheidsrisico. Door het snuiven wordt men duizelig, reageert men trager en kan men evenwichtsproblemen krijgen. De roes kan omslaan in agressie en roekeloosheid. Ademhalingsproblemen en zuurstofgebrek kunnen tot bewusteloosheid en zelfs coma leiden.

  Het gassnuiven is vooral populair bij jongeren omdat de aankoop van de gasbusjes zeer makkelijk en goedkoop is. Het gaat vooral over butaanbusjes die gebruikt worden voor het vullen van aanstekers en die vrij verkrijgbaar zijn in de winkels.

  De politie maakte al afspraken met verkooppunten om zeer omzichtig te zijn met de verkoop aan jongeren.

  Ze plant verder acties om gebruikers te identificeren en hen en hun ouders te waarschuwen voor de gezondheidsrisico’s.

  Foto’s: Politie Neteland