CD&V Vorselaar wil de Van de Wervelaan aanpassen

CD&V-Vorselaar doet bestuur voorstellen op korte en lange termijn voor Van de Wervelaan

Na plaatsing van verkeersremmers in verschillende opstellingen door het bestuur, blijft overdreven snelheid een probleem in de Van de Wervelaan. Ook de plaats voor fietsers is niet altijd duidelijk en veilig.
Daarom organiseerden wij een bevraging en nodigden alle bewoners uit voor een gesprek . Zo kwamen we tot onze voorstellen die we aan het gemeentebestuur bezorgden op de gemeenteraad van februari.
Op korte termijn willen we gaan voor… :
-wegnemen van de huidige wegversmalling, dubbele kussens op de rijbaan in de plaats (met duidelijke en veilige plaats voor de zwakke weggebruiker!)
-duidelijk afgebakende, duurzame fietssuggestiestroken. Deze willen we afboorden met reflectoren over de hele straat
-sensibiliseren van automobilisten met een oplichtende snelheidsmeter
-een verhoogd kruispunt aan De Borrekenslaan, als derde punt om de snelheid af te remmen
-indien dit nodig blijft, moeten ook snelheidscontroles gehouden worden

Op lange termijn willen we gaan voor… :
-aanleggen van een vrijliggend, dubbelrichtingsfietspad (min. 2,5m) waar ook voetgangers hun plaats hebben
-versmallen van de straat
Een duurzame oplossing kan volgens ons enkel gerealiseerd worden als de bestaande bomen vervangen kunnen worden. We vragen een andere boomsoort, met aangepast groeiprofiel en wortelgeleiding. Op die manier brengen de bomen geen schade meer toe aan openbaar domein (bv. riolering,…) of particulier (opritten, …).
Graag willen we met deze ingrepen het bestuur ervan overtuigen dat de Van de Wervelaan een veiligere straat wordt voor bewoners, zwakke weggebruikers en iedereen die passeert.