Vorstenpaar bezoekt Herentals op dinsdag 26 februari

Op dinsdag 26 februari brengen Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin een bezoek aan Herentals. Ze doen dit samen met een bezoek aan Duffel en Koningshooikt.

De Vorsten zullen op 26 februari achtereenvolgens halt houden in Duffel, Koningshooikt en Herentals.

In Duffel bezoekt het Vorstenpaar Kunstencentrum De Loods. Het is een sociaal-artistiek kunstproject voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Patiënten die zich artistiek wensen te ontplooien, maar in het reguliere kunstcircuit niet terecht kunnen, zijn welkom in de oude goederenloods naast het station om er met kunstenaars samen te werken aan kunstprojecten die zowel een psychosociale als artistieke doelstelling hebben. Met het kunstatelier schrijft PVT Schorshaegen, een onderdeel van de vzw Emmaüs, zich in in de vermaatschappelijking van de zorg en focust ze op een herstelgerichte aanpak.

In Koningshooikt staat een bedrijfsbezoek aan busbouwer Van Hool op de agenda. De Vorsten zullen er tijdens een rondleiding in de ateliers o.a. kennismaken met duurzame transporttoepassingen zoals de milieuvriendelijke, hybride waterstofbus die vooral in de productie-eenheid van Lier wordt gebouwd.

In Herentals bezoeken de Vorsten de Lakenhal op de Grote Markt, de belangrijkste

getuige van het rijke Herentalse verleden. Het ‘gulden huys’, ‘meethuys’ of nog ‘loothuys’ werd in het begin van de vijftiende eeuw gebouwd door rijke wolwevers en lakenmakers om er handel te drijven. In 1512 werd het gebouw bijna volledig vernield door een brand maar al in 1534 was de wederopbouw een feit. Sinds het midden van de zestiende eeuw hangt in de belforttoren een beiaard. Nu heeft de Lakenhal vooral een socio-culturele functie. Het belfort staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

Praktische info en programma

Wanneer: Dinsdag 26 februari 2019 om 9.30u

Waar: Locatie 1: Kunstencentrum De Loods, Duffel
Locatie 2: Van Hool, Koningshooikt
Locatie 3: Lakenhal, Herentals
PROGRAMMA

1. Kunstencentrum De Loods- Duffel

09:30u – Aankomst van de Vorsten

09:35u – Bezoek aan het kunstencentrum
10:30u – Einde
2. Van Hool-Koningshooikt

10:40u – Aankomst van de Vorsten
10:45u – Bezoek aan bepaalde ateliers
11:30u – Einde
3. Lakenhal Herentals

11:50u – Aankomst van de Vorsten
11:55u – Bezoek aan de Lakenhal en ondertekening van het Gulden Boek
12:30u – Ontmoeting met de inwoners
12:45 – Einde