Nationale stakingsdag met Valentijnsstaking start dinsdagavond al

De nationale staking, de Valentijnsstaking, heeft grote gevolgen nationaal en lokaal. In de Kempen zullen heel wat bedrijven plat liggen. Heel wat stads- en gemeentediensten, scholen, containerparken, kinderopvangcentra zijn gesloten of werken op halve kracht.

De vakbonden zullen strategisch piketten opstellen om zo de toegang tot bedrijvenzones te verhinderen. De staking bij de NMBS start dinsdagavond al om 22u.

De vakbonden voeren nationale actie voor meer loon en meer respect op de bedrijfsvloer.