Burgemeester en schepenen schenken ICT-budget aan armoedeorganisaties

Burgemeester en schepenen Herentals schenken ICT-budget aan armoedeorganisaties

De Fakkel en Den Dorpel kunnen op 4000 euro rekenen

De Herentalsenaar stemde voor verandering en krijgt dit in de komende 6 jaar. CD&V en N-VA slaan de handen in elkaar voor een nieuwe koers. Eén waarbij de politiek ten dienste staat van de burger. Daarom bespaart het schepencollege ook op het ICT-budget en ziet af van de voorziene nieuwe laptops. “Als politiekers moeten we het goede voorbeeld geven. Onze burgers moeten zelf ook hun laptop aanschaffen, dus wij ook”, duidt burgemeester Mien Van Olmen (CD&V), die ook als allereerste ooit in Herentals de bevoegdheid “Burgerparticipatie” expliciet opneemt.

Samen met haar, ook vrouwelijke, eerste schepen, Yoleen Van Camp (N-VA) willen ze een nieuwe wind door de Keizerstad laten waaien. De ambitie voor de stad wordt hoog gelegd en de stad moet nog warmer en socialer. “Alle kleine beetjes helpen. Het gaat alles bij elkaar toch om een mooie 4000 euro, daar kunnen de armoedeorganisaties weer heel wat werk mee verrichten voor mensen die het moeilijk hebben. We willen laten zien dat we hun werk van harte appreciëren en ondersteunen.”

En dat geldt ook op vlak van beleid. Schepen van Sociale Zaken, Peter Bellens (CD&V): “Het bestuursakkoord van de nieuwe CD&V en N-VA-coalitie bevat een zeer belangrijk hoofdstuk rond sociaal beleid. Organisaties als De Fakkel en Den Dorpel leveren prachtig werk om de beleidskeuzes voor mensen in armoede te blijven sturen én het ook in de praktijk voor mensen in armoede meer leefbaar te maken. We richten structureel overleg in met hen om onze stad nog warmer en socialer te maken. De eerste gesprekken zijn zeer constructief.”