Gemeentebestuur Olen ontbindt autonoom gemeentebedrijf AGB

Lokaal bestuur Olen ontbindt autonoom gemeentebedrijf na grondig onderzoek. Verwacht wordt dat andere gemeentebesturen het Olense voorbeeld gaan volgen.

Het lokaal bestuur Olen heeft beslist het autonoom gemeentebedrijf te ontbinden. Die beslissing kwam er na grondig onderzoek door advocatenbureau GD&A. Uit dat onderzoek blijkt dat het AGB de dienstverlening van het lokaal bestuur niet langer ten goede komt.

In juni 2005 richtte het lokaal bestuur Olen een autonoom gemeentebedrijf op bij gemeenteraadsbesluit. Het AGB ontstond naar aanleiding van de vernieuwing van de toenmalige parochiezaal De Vrede. Het lokaal bestuur liet de oude zaal afbreken en koos voor een volledig nieuw gebouw. De keuze om een AGB op te richten bood hierbij een aantal voordelen. Aan de hand van een 15-jarige leasingovereenkomst met het AGB slaagde het lokaal bestuur erin een kost van meer dan 200.000 euro te besparen.

Aan het AGB werd ook het beheer van de sporthal en domein Teunenberg toevertrouwd. Dit was op dat moment het beste organisatiemodel omdat het AGB omwille van de aanwezige autonomie sneller beslissingen kon nemen met betrekking tot de verdere uitbouw. Ook diverse investeringen in de sporthal leidde aan de hand van btw-optimalisatie tot een besparing van 170.000 euro. Een bedrag dat zonder tussenkomst van het AGB wel moest betaald worden.

Bijkomende kosten

Het AGB kende naast voordelen ook heel wat nadelen. Zo bracht het heel wat administratieve rompslomp met zich mee en waren kosten zoals de presentiegelden en de erelonen van de bedrijfsrevisor onvermijdelijk. Ook het feit dat een AGB niet in aanmerking komt voor bepaalde projectsubsidies was een knelpunt.

Begin 2016 kwam er nog een doorslaggevend nadeel bij. Het lokaal bestuur moest vanaf dan btw betalen bovenop de prijssubsidies aan het AGB. Dit betekende een bijkomende kost voor het lokaal bestuur.

Ontbinding

Het lokaal bestuur evalueert op regelmatige basis vanuit het oogpunt van efficiëntie en effectiviteit haar organisatievorm. Om een gedetailleerde en objectieve evaluatie te bekomen, riep het de hulp in van advocatenbureau GD&A. Dat startte een onderzoek naar het rendement van het AGB en de mogelijkheid tot ontbinding. De nota van GD&A toont aan dat het AGB zowel naar taakinvulling als financieel niet meer interessant is voor de huidige werking van het lokaal bestuur. Bijgevolg nam het lokaal bestuur dan ook de beslissing om het AGB te ontbinden. De gemeenteraad duidde op woensdag 6 februari de vereffenaars aan waardoor de ontbinding nu van start kan gaan.

foto: zaal De Vrede