Challenge Day voor leerlingen De Vesten

dav

Dinsdag vond op (het GO! Secundair Onderwijs) Campus De Vesten voor de leerlingen van het 4de en 5de jaar een Challenge Day plaats. Deze actie kadert binnen Rode Neuzendag en was ook reeds eerder te zien in het VTM-programma “Over de streep”.

“Binnen onze schoolcultuur staat het welbevinden van de leerlingen op de eerste plaats. Een leerling die zich goed voelt, scoort immers beter”, aldus directeur Tom Vandoninck. “Net daarom hebben we beslist om een Challenge Day op onze school te organiseren. Tijdens deze dag krijgen jongeren de kans om elkaar écht te leren kennen. Enerzijds werken ze rond bewustwording van eigen gedrag en emoties en anderzijds staan ook begrip en respect voor anderen centraal. Op deze manier willen we een warme veilige betrokken schoolomgeving realiseren, wat de sfeer op school alleen maar ten goede komt.” Jongeren die zich onveilig of niet gewaardeerd voelen lopen een verhoogd risico op leer-en concentratieproblemen. Via deze Challenge Day wordt een gevoel van samenhorigheid gecreëerd, wat leidt tot een positiever schoolklimaat, waarin leerlingen samen leren samenleven.

Silke De Rover organiserende leerkracht:  “Twee professionele begeleiders praten de Challenge Day aan elkaar.  Niet alleen de leerlingen laten zich onderdompelen, maar ook verschillende leerkrachten, leerlingbegeleiding en de directie, stappen mee “over de streep”. Net dat maakt onze school zo sterk: de verbondenheid tussen leerlingen, hun leerkrachten en de directie.”
“Aan dit project hangt een stevig prijskaartje.” Zegt Tom Vandoninck.  “We wilden dit niet doorrekenen aan onze leerlingen en zijn daarom op zoek gegaan naar mogelijke sponsors. Hierbij mochten we op de interesse rekenen van een aantal gulle schenkers zoals de Rotary Club Herentals. Ook hebben onze leerkrachten en leerlingen zelf 500 euro ingezameld in kader van de ‘Rode Neuzen’ actie dit najaar. We willen dan ook iedereen bedanken voor het vertrouwen en geloof in de aanpak en visie van onze school.”
Tom Vandoninck, directeur: “Natuurlijk blijft het niet bij deze dag. Als school blijven we ons inzetten om pesterijen en onverdraagzaamheid volledig te bannen op onze school. En dat doen we in dialoog met de leerlingen. We willen immers blijven sensibiliseren op het ‘SAMEN leren’.” Wil je meer weten over onze aanpak en visie, neem dan zeker een kijkje op www.campusdevesten.be.

Op Campus De Vesten willen we SAMEN leerlingen voorbereiden op een SUCCESvolle toekomst!
SAMEN – We vinden het als school belangrijk om in het belang van de leerling SAMEN zijn of haar schoolloopbaan te begeleiden en te ondersteunen, zo veel mogelijk op maat van de leerling zelf. Vaste partners zijn: de leerling, ouders, leerlingbegeleiding, leerkrachten, CLB, directie, … .
SUCCESVOL – We bereiden onze leerlingen voor op de veranderende toekomst. We bieden hen de nodige kennis maar leren hen ook de nodige vaardigheden (o.a. 21th century skills) om te leren, leven en werken in de toekomst.

Zelfsturend leren als voorbereiding op de toekomst
We integreren als school meer en meer het ‘zelfsturend leren’ in onze lessen en pedagogische aanpak.
De kennis en praktische vaardigheden die binnen de eindtermen vallen, staan niet ter discussie en zijn voor alle scholen gelijk.
Daarnaast gaan we samen met de leerling op zoek gaan naar een beter evenwicht tussen doceren (de leerkracht praat, leerlingen luisteren) en zelfsturend leren.
Bij zelfsturend leren gaan leerlingen zelf aan de slag, in groep of alleen. De leerkracht is eerder een coach van het leerproces. Door in te zetten op ‘zelfsturend leren’, leren we onze leerlingen de ‘21th century skills’ aan of de zogenoemde ‘vaardigheden van de toekomst’.
Ruimte voor keuze, talentontwikkeling en extra leerondersteuning
Het basispakket met specifieke vakken eigen aan de richting wordt aangevuld met modules. Dit laat leerlingen toe om in functie van interesses, talenten of extra leerondersteuning het basispakket aan te vullen.

dav