Herenthoutse schepenen kunnen colleges en raden van thuis uit voorbereiden

Het schepencollege van Herenthout heeft in zijn eerste zitting beslist om voor alle leden van de gemeenteraad en van het bijzonder comité voor de sociale dienst licenties aan te kopen waardoor zij rechtstreeks toegang krijgen tot de digitale notuleringsapplicatie. Hierdoor kunnen relevante documenten op een eenvoudige manier ontsloten worden.

De aankoop zorgt enerzijds voor meer en vlottere openheid naar alle raads- en comitéleden maar draagt tegelijkertijd ook bij tot een aanzienlijke vereenvoudiging voor het personeel. Zo zullen de raadsleden alle stukken die worden ingevoerd in de applicatie op afstand kunnen raadplegen.

Het nieuwe bestuur zet hiermee de eerste stap naar een meer open beleid.