Schepencollege Herenthout stelt zich voor

College Burgemeester en Schepenen Herenthout : 2019 – 2024

Bij deze de voorstelling van het College van Burgemeester en Schepenen dat is samengesteld.

De bevoegdheden zijn ondertussen in Herenthout al een tijdje gewikt en gewogen en zo goed mogelijk afgestemd op de mogelijkheden, ambities en beschikbaarheid van de verschillende kandidaten.
De coalitieafspraken tussen EENHEID-N-VA en CD&V zijn op een vlotte en aangename manier tot stand gekomen, en dit in navolging en weerspiegeling van de resultaten van de verkiezingen.
Er was onmiddellijk een wederzijds akkoord en vertrouwen over het burgemeesterschap van Stijn RAEYMAEKERS (EENHEID) en ook over het feit dat CD&V terug Maurice HELSEN zou afvaardigen als hun schepen in het nieuwe college van Burgemeester en Schepenen.
De overige mandaten werden verdeeld tussen de verkozenen van EENHEID.
Hoewel de 2 voormalige EENHEID-schepenen Hugo CAMBRE en Machteld LEDEGEN op basis van hun naamstemmen de facto terug als schepen konden starten, hebben zij (toch wel uniek) aangegeven dat zij in eerste instantie alle kansen willen geven aan de jongeren.
Zij blijven allebei wel 100 % actief en zullen de nieuwe mensen in hun beleid actief ondersteunen en begeleiden, ook vanuit de gemeenteraad. Dankzij deze unieke geste en geboden kansen telt dit College maar liefst 4 nieuwe gezichten.
Zowel Hugo CAMBRE als Machteld LEDEGEN houden zich persoonlijk beschikbaar om toch in te vallen moest dit toch nog nodig zijn.

In eenzelfde open geest (waar het opnemen van een mandaat ondergeschikt is aan een goede politieke werking) zijn er de voorbije maanden ook zeer aangename en constructieve contacten geweest met de partij SAMEN.

Ook voor SAMEN is het opnemen van mandaten ondergeschikt aan de overtuiging om samen met deze nieuwe bestuursploeg te kunnen werken aan een beter beleid voor Herenthout.
We zullen samen met S.A.M.E.N. inzetten op een open en constructief beleid voor Herenthout.

We zijn misschien wat later in de communicatie, maar niet minder trots op deze evenwichtige en unieke manier waarmee deze nieuwe bestuursploeg voor Herenthout is tot stand gekomen, ook met de steun van S.A.M.E.N.
Het uitgangspunt was/is om met een bestuursploeg te kunnen aantreden die gedrevenheid kan en wil koppelen aan effectieve beschikbaarheid en aanwezigheid voor de gemeente op het gemeentehuis.
Voor het eerst zullen daardoor vanaf deze legislatuur ook in Herenthout de vergaderingen van het College van burgemeester en schepenen tijdens de kantooruren kunnen doorgaan, wat het overleg met de betrokken diensten enkel kan vergemakkelijken.

Door de gezamenlijke aanwezigheid van het ganse College van Burgemeester en schepenen op maandag kunnen op die dag ook vlotter andere vergaderingen worden ingepland, telkens met aanwezigheid van het gemeentebestuur.

De besparing die de gemeente bekomt met een schepen minder, zullen we met deze bestuursploeg ondervangen door met minder personen toch meer aanwezig en beschikbaar te zijn op het gemeentehuis.

De burgemeester zal de komende legislatuur ook terug zelf de gemeenteraad voorzitten.
Herenthout krijgt de komende een “jonge” bestuursploeg met maar liefst 4 nieuwe gezichten, die voor het eerst een uitvoerend mandaat zullen opnemen (Stefanie, Michel, Willy en Sander).

Stijn RAEYMAEKERS (EENHEID) wordt burgemeester, met volgende bevoegdheden :
Burgerlijke Stand
Algemeen beleid en personeel
Politie, veiligheid en brandweer
Kerkfabriek/begraafplaats
Openbare Werken, patrimonium en groenbeheer

Stefanie VRINS (EENHEID) wordt eerste schepen, met volgende bevoegdheden :
Sport
Communicatie, informatie, voorlichting en ICT
Ruimtelijke Ordening
Onderwijs en Muziekacademie

Michel VAN HOOF (EENHEID) wordt tweede schepen, met volgende bevoegdheden :
Toerisme en recreatie
Representatie, Ontvangsten en Feestelijkheden
Jeugd
Ontwikkelingssamenwerking
Dierenwelzijn
Gelijke Kansen

Maurice HELSEN (CD&V) wordt derde schepen, met volgende bevoegdheden :
Financiën
Verkeer en Mobiliteit
Lokale economie, middenstand, land- en tuinbouw

Willy TORFS voor de periode 2019-2021 (EENHEID) en Sander OOMS (EENHEID) voor de periode 2022-2024 zullen het Voorzitterschap van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst combineren met de bevoegdheden :
Huisvesting
Milieu en afvalbeleid
Sociale Zaken
Cultuur en Bib