Heist krijgt Einsteincoalitie: 3 jaar Vleugels 3 jaar Moons

Vijf Heistse partijen (CD&V, N-VA, PRO Heist, Open VLD, GROEN) nemen een formeel engagement om samen een bestuursakkoord uit te werken waarmee ze de volgende legislatuur Heist-op-den-Berg gaan besturen.
 
Luc Vleugels licht toe: “Het hoeft geen betoog dat dit geen eenvoudige uitdaging was en is; er werd een concrete timing afgesproken om gezamenlijk te werken aan een bestuursakkoord; het is de bedoeling om nog tijdig rond te geraken om op 8 januari met de installatievergadering een college van burgemeester en schepenen aan te duiden.”
 
Er werd al overeengekomen dat het burgemeesterschap zal gedeeld worden. Luc Vleugels (CD&V) start en na drie jaar neemt Jan Moons (N-VA) over.
 
Jan Moons vult aan: “De kiezer heeft de kaarten geschud en gedeeld op een manier die het niet meteen gemakkelijk maakte; we nemen die uitdaging aan en zullen nu de kaarten oprapen om ermee aan de slag te gaan”.