Stemming budget 2019 zorgt voor wrevel tussen Sp.a en N-VA

De stemming over het budget 2019 leidde op de gemeenteraad van Herentals dinsdagavond tot wrevel tussen de Sp.a en N-VA.

Wat?
Dinsdagavond werd het budget 2019 aan de gemeenteraadsleden ter goedkeuring voorgelegd. Dit is het laatste budget van de financiële meerjarenplanning 2013-2019. Het gaat over een technisch budget, een zogenaamde overgangsbegroting.

Onbegrijpelijk stemgedrag van N-VA.
Met dit budget zorgt onze schepen van financiën, Liese Bergen, ervoor dat de goede werking van alle stadsdiensten gewaarborgd wordt. Ze voorziet de nodige middelen (personeel, werking en vervangingsinvesteringen) om een kwalitatieve dienstverlening aan onze burgers te garanderen.

Alle subsidies aan verenigingen en instellingen blijven gevrijwaard. Het is dan ook zeer vreemd dat de de N-VA, die vanaf 2019 in de meerderheid zal opereren, dit budget koudweg afkeurt. Wil deze partij niet dat onze stadsdiensten over de nodige werkingsmiddelen beschikken? Wil zij aan de subsidies voor verenigingen knabbelen? Heel vreemd dat de Herentalse N-VA niet de nodige volwassenheid aan de dag kan leggen om op een constructieve manier te werken. Bovendien laat ze haar toekomstige coalitiepartner nu al met de billen bloot staan. De N-VA-raadsleden mochten nochtans op hun twee oren slapen: het budget is financieel sluitend en de schuld wordt verder afgebouwd.
Socialisten waakten 18 jaar lang over de financiën van Herentals.

18 jaar lang stond er een socialist aan het roer van financiën. Van 2000 tot 2006 was dat Jan Peeters, van 2007 tot 2016 Jan Bertels en van 2017 tot 2018 Liese Bergen. Al die tijd werd er met de grootst mogelijke voorzichtigheid omgesprongen met de middelen van onze stad. Er werd geïnvesteerd in Herentals, maar zonder de stad in financieel nauwe schoentjes te wringen. De leninglast is bijvoorbeeld serieus gedaald. Het financiële evenwicht werd steeds bereikt.

Persbericht Liese Bergen