N13 Herentals-Grobbendonk week dicht voor asfaltering

Vorig jaar begonnen er op de Herentalsesteenweg/Lierseweg (N13) tussen Herentals en Grobbendonk werkzaamheden voor de aanleg van een gescheiden riolereringsstelsel en veilige fietspaden. Deze werken lopen stilaan ten einde. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal in de week van 26 november 2018, het wegdek van de Herentalse steenweg/Lierseweg vernieuwen. De Herentalse steenweg is dan volledig afgesloten. Plaatselijk verkeer kan overdag gedurende twee dagen niet door.

Vernieuwing wegdek Herentalse steenweg

Nu de rioleringswerken en de werken aan de fietspaden bijna achter de rug zijn, wordt ook het wegdek van de Herentalse steenweg aangepakt. Tussen het kruispunt met de Lierseweg (ter hoogte van wasserij ‘Van Ende & Roxy’) en het kruispunt met de Industrieweg wordt het wegdek in beide richtingen vernieuwd. De werken starten op maandag 26 november en zullen, onder voorbehoud van de weersomstandigheden, een week duren.

Planning in detail
Op maandag 26 november 2018 start de aannemer met het frezen van het oude wegdek in de hele werfzone. Deze werken lopen ook maandagnacht nog door.

Dinsdagochtend 27 november 2018 begint de aannemer met het asfalteren van het
nieuwe wegdek. Vanaf dan wordt er in twee fases gewerkt om de hinder zoveel
mogelijk te beperken.

Dinsdag 27 en woensdag 28 november2018: asfalteringswerken op N13 tussen
Lierseweg en Meirhoevendreef (t.h.v. de bedrijvenzone).

Donderdag 29 en vrijdag 30 november 2018: asfalteringswerken op N13 tussen
Meirhoevendreef en Industrieweg.

Verkeershinder
Momenteel geldt er op de Herentalse steenweg reeds enkelrichtingsverkeer richting het complex Herentals-West (20) van de E313. Tijdens de werken aan het wegdek in de week van 26 november is de N13 volledig afgesloten voor doorgaand verkeer vanaf maandagavond 26/11, 18.00 uur. Het verkeer volgt dan in beide richtingen een omleiding
via de E313 (complex Herentals 21), de Atealaan, de Herenthoutseweg en de Ringlaan. Dit is dezelfde omleiding die nu ook al geldt voor het verkeer richting Herentals. Fietsverkeer over grotere afstand wordt omgeleid via het jaagpad langsheen het Albertkanaal. Plaatselijk fietsverkeer verloopt via één van de nieuwe aangelegde fietspaden.

Bereikbaarheid omwonenden
AWV en de aannemer trachten inritten van woningen en handelszaken in de werfzone zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Tijdens bepaalde werken (frezen, kleeflaag aanbrengen, asfalt plaatsen) is ook plaatselijk verkeer echter tijdelijk onmogelijk. Tijdens de asfalteringswerken (twee dagen per zone) zal de hinder het grootst zijn en hou je er best rekening mee dat inritten overdag niet toegankelijk zullen zijn met de wagen (of met vrachtwagens). De woonwijk Meerhoeven (= de achterliggende woonstraten langs de Herentalsesteenweg) blijft altijd bereikbaar via de Meirhoevendreef.

Nachtelijke geluidshinder
Om de duurtijd van de werken zo kort mogelijk te houden, wordt er op maandag 26 november 2018 ook ‘s nachts doorgewerkt. De keerzijde hiervan is dat omwonenden tijdens deze nacht geluidshinder kunnen ondervinden van de werken. De meeste geluidshinder zal veroorzaakt worden door de freesmachines die het oude asfalt verwijderen. AWV probeert dat geluid tijdens de uitvoering zoveel mogelijk te beperken.

Openstelling N13 in december
Na de asfalteringswerken van AWV zal de aannemer die de werken aan de fietspaden uitvoert nog enkele weken bezig zijn met de laatste afwerkingen. Omwille van die laatste werken kan de rijweg na de week van 26 november nog niet volledig terug opengesteld worden. Er geldt dan nog ongeveer een drietal weken enkelrichtingsverkeer op de N13 komende van Herentals richting Grobbendonk. Het verkeer richting Herentals volgt opnieuw de huidige omleiding.

Weersgevoelig
Opgelet: asfalteringswerken zijn steeds erg weersgevoelig. Bij regenweer kan de huidige planning nog gewijzigd worden. De meest actuele info kan je steeds vinden op www.wegenenverkeer.be/grobbendonk.

Vragen?
www.wegenenverkeer.be/contactformulier.

Heb je speciale noden in verband met bereikbaarheid tijdens de werken (vb. thuisverpleging of vragen i.v.m. leveringen)? Spreek dan gerust iemand op de werf zelf aan of vraag naar de werfleider. Met dringende vragen rond bereikbaarheid kan je de werfverantwoordelijke van de aannemer contacteren via 014 38 76 00.

AWV en de aannemer zullen er alles aan doen om de hinder van de werken zo kort en zo klein mogelijk te houden.