Liese Bergen: ‘Herentals Budget 2019’ is klaar

Persbericht Budget 2019

Wat?

Deze week keurde het schepencollege het budget 2019 goed. Dit is het laatste budget van de financiële meerjarenplanning 2013-2019.

Socialisten waakten 18 jaar lang over de financiën van Herentals

18 jaar lang stond er een socialist aan het roer van financiën. Van 2000 tot 2006 was dat Jan Peeters, van 2007 tot 2016 Jan Bertels en van 2017 tot 2018 Liese Bergen. Al die tijd werd er met de grootst mogelijke voorzichtigheid omgesprongen met de middelen van onze stad. Er werd geïnvesteerd in Herentals, maar zonder de stad in financieel nauwe schoentjes te wringen. De leninglast is bijvoorbeeld serieus gedaald. Het financiële evenwicht werd steeds bereikt.

Socialisten blijven zich ook na de verkiezingen volwassen gedragen

Vanaf 2019 zal sp.a vanuit de oppositie mee over de financiën waken. Maar eerst moest er dus een laatste begroting worden opgesteld. Burgemeester Jan Bertels en schepen van financiën Liese Bergen zijn daar op een zeer volwassen manier mee omgesprongen. “Dit is een overgangsbegroting van technische aard, zonder grote politieke vraagstukken. Het budget is financieel sluitend en waarborgt de goede werking van alle diensten. We voorzien de nodige middelen (personeel, werking en vervangingsinvesteringen) om een kwalitatieve dienstverlening aan onze burgers te garanderen. We zorgen ervoor dat de huidige werking van onze diensten niet gehypothekeerd wordt. Wij dragen een stad, die financieel gezond is en op een doordachte, realistische, efficiënte en kwalitatieve manier werkt, over aan de volgende bestuursploeg.”, aldus Liese Bergen.