Lage waterstand Albertkanaal speelt scheepvaartverkeer parten

Door het uitblijven van regen is de waterstand van het Albertkanaal gezakt. Dat geeft voor het scheepvaartverkeer een aantal problemen. De Vlaamse Waterweg die het Albertkanaal beheert, nam een aantal maatregelen.

Het versassen van de schepen gebeurt in groep, met een vol sas dus.

Op het kanaal Herentals-Bocholt is een diepgangbeperking ingesteld.

De maatregelen gelden tot en met 4 november. Bij de Vlaamse Waterweg hopen ze dat het dinsdag en de volgende dagen in Wallonië flink gaat regenen.

foto: Vlaamse Waterweg