Heistse burgemeester wil Einstein-coalitie

Een Allerheiligenboodschap. Een open oproep van burgemeester Luc Vleugels aan alle onderhandelende Heistse politieke partijen om uit de politieke impasse te treden.

Beste collega’s- Heistse politici,
Ondertussen is het wel zeer duidelijk dat de wijze waarop de kiezer tijdens de jongste gemeenteraadsverkiezingen de kaarten heeft geschud, geen gemakkelijke klus heeft opgeleverd voor ons, onderhandelaars van de verschillende partijen die nu naarstig aan de slag zijn in een poging een meerderheid te vormen.
Er is al twee weken intens gepraat en toch zijn we er nog niet uit. In een hoogst opmerkelijk politiek gespannen klimaat voor Heist, waar het overigens al jaar en dag op politiek vlak erg beschaafd en respectvol en zelfs eerder gemoedelijk aan toe gaat. Nochtans zijn voor deze patstelling meerdere gegronde redenen aanwijsbaar.
Ten eerste zijn er in de huidige situatie objectief gezien heel wat verschillende mogelijkheden om tot een meerderheid te komen. Vele partijen menen dus de luxe te hebben hun absolute voorkeurspartner te kunnen kiezen. Bovendien gaan heel wat partijen om uiteenlopende redenen (politiek-strategische, ideologische, verschillen in huisstijl…) liefst niet met een bepaalde andere partij samen en hebben zij dat al publiekelijk geuit, wat de kloof uiteraard alleen maar dieper maakt. Tenslotte hebben sommige partijen zich aan elkaar vastgeklonken door geschreven akkoorden en maken daarvan eveneens geen geheim.
Ik durf zelfs te spreken van een heuse impasse. En dat is nu precies het laatste wat de Heistenaar verdient. En dat weegt ook op mensen. Ik zie voorheen fiere en enthousiaste Heistenaren nu scherp uithalen naar de politiek in hun gemeente, teleurgesteld zijn en zelfs wat schaamte vertonen. Ik hoef u niet te vertellen hoe ik als burgervader misschien het meest van ons allemaal dit negativisme aanvoel en hieronder lijd.
Hoe geraak je nu uit zo’n impasse? Om te beginnen door zich eens grondig te bezinnen, en dat vraagt tijd. Misschien is het daarom goed de dagen van Allerheiligen te gebruiken voor wat ze ooit bedoeld waren, als een periode van contacten tussen mensen en van bezinning over wat echt belangrijk is. Om uit zo’n impasse te raken is het ook nuttig van eens een gemeende poging te doen om zijn eigen ambities op een andere manier te vertalen, zodat ze niet meer hoeven te botsen met die van anderen. Albert Einstein zei ooit: “Is een probleem onoplosbaar, tracht het dan te overstijgen!” Misschien komen we dan wel tot een op het eerste gezicht weliswaar verrassende, minder voor de hand liggende, maar achteraf bekeken toch wel logische en degelijke oplossing. Wie het recente krantenartikel van Rik Torfs over de huidige Heistse politieke perikelen goed tussen de lijnen leest, merkt daarin zeer duidelijk eenzelfde oproep tot originele benadering die openstelt en uitnodigt in plaats van eentje die verengt en uitsluit.
Ik heb vandaag informateur Jan De Haes gevraagd zo snel mogelijk zijn bevindingen neer te schrijven en te rapporteren naar alle partijen die hij geraadpleegd heeft. Liefst nog deze week. Laat ons de inzichten van Jan gebruiken bij onze bezinning tijdens de komende vakantiedagen.
En als burgervader voel ik mij nu geroepen om een uitnodiging te sturen aan de vertegenwoordigers van al de Heistse partijen die nu betrokken zijn in onderhandelingen om op de eerste werkdag na het herfstverlof, op maandag, 5 november om 20.00h samen te komen in de raadzaal van het gemeentehuis en het te hebben over een Einsteincoalitie. Wat u zich daarbij moet voorstellen? Welnu, een coalitie die alleszins tegenstellingen overstijgend is en wellicht daarom ook breed op zijn Duits zal zijn. Net als Einstein.
Een vruchtbaar verlof aan u allen,
Luc Vleugels