Nieuw politiesecretariaat in Rijkevorsel

Op donderdag 4 oktober huldigt het gemeentebestuur het gebouw in waar zowel de politiewijkpost als het parochieteam en de kerkraad Sint-Willibrordus zich binnenkort zullen vestigen.

Na dertig jaar een plek te hebben gehad in het gemeentehuis van Rijkevorsel verhuist de politiewijkpost binnenkort naar het Doelenpad in het centrum van Rijkevorsel. Op de plaats waar eerder de pastorie stond, zullen de wijkagenten een gebouw delen met het secretariaat en de kerkraad van de parochie Sint-Willibrordus. De centralere ligging voor de politiewijkpost betekent meteen een grotere zichtbaarheid voor de inwoners.

De oude pastorie werd gerenoveerd en omgebouwd tot een modern pand. Voor deze bouwwerken hanteerde het gemeentebestuur de BEN-normen in functie van de duurzaamheid. BEN staat voor Bijna-EnergieNeutraal, vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen. Het duurzaam bouwen kadert ook in de actie ‘Kempen 2020’ waarbij de gemeente tegen 2020 de CO²-uitstoot op het grondgebied van Rijkevorsel met 20 % wil verlagen.