Olen investeert met 2 bussen in veilig schoolvervoer

Sinds maandag zet de gemeente Olen 2 nieuwe schoolbussen in voor het veilig vervoer van leerlingen naar de Olense scholen.

De gemeente Olen is één van de weinige gemeenten waar het schoolvervoer nog vanuit de gemeente gebeurt.

De investering in de autobussen die ook buiten de schooluren ingezet kunnen worden bedraagt 350.000 euro.