Verhuur jeugdterrein Linda Olen zorgt voor felle discussie

In Olen is er heel wat discussie ontstaan over de verhuur van een terrein aan Linda Olen.

De verhuurder vernam dat het terrein aan de Voortkapelseweg dat eerst in woonuitbreidingsgebied lag, nu in recreatiezone ligt.

Het terrein ligt in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Weeën.

Hij wil een compensatie voor de waardevermindering die daardoor ontstaan is.