Vijf gemeenten bundelen krachten in Neteland

De vijf gemeenten van het Neteland lanceerden een nieuw logo voor hun samenwerkingsverband. Om dat logo te bekomen, organiseerden Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar een gezamenlijke wedstrijd, waarbij ieder een ontwerp kon indienen. Op basis van enkele vooropgestelde criteria werd uiteindelijk het winnende logo bepaald. “We zochten een dynamisch logo dat er niet enkel goed uitziet, maar ook eentje dat echt de kern van onze samenwerking weergeeft”, aldus de burgemeesters Eric Van Meensel, Jan Bertels, Patrick Heremans, Seppe Bouquillon en Lieven Janssens. “Samenwerkingsverband Neteland bestaat uit vijf gelijkwaardige partners. Daarnaast delen we ook allemaal dezelfde regiokenmerken, denk maar aan het vele groen, de talrijke waterlopen en de uitgebreide bedrijvigheid in onze streek. Al deze elementen wilden we graag terugzien in het logo.”

De samenwerking binnen Neteland spreidt zich uit over diverse domeinen. Daarom ging de organisatie naast een algemeen logo ook op zoek naar verschillende nevenlogo’s die gebruikt kunnen worden voor specifieke samenwerkingen, zoals Bibliotheek Neteland. Dat is de overkoepeling van de vijf individuele bibliotheken. Binnenkort kan je het gloednieuwe logo alvast terugvinden op de draagtassen van de bibliotheken.

Samenwerkingsverband Neteland is geen fusie tussen vijf gemeenten. Het is wél een structurele en informele samenwerking die als hoofddoel heeft de regio en bestuurskracht te versterken en verregaand samen te werken. Dit alles gebeurt zonder afbreuk te doen aan de identiteit van iedere gemeente afzonderlijk. Binnen samenwerkingsverband Neteland wordt er samengewerkt in vier grote domeinen: veiligheid & mobiliteit, HR & personeel, welzijn en vrije tijd. Deze domeinen beschikken nog over tal van subthema’s en projecten, zoals noodplanning, inbraakpreventie, het delen van personeel, logistiek, mobiliteit en toerisme waarvoor telkens ook werkgroepen werden opgericht. De ambitie van het samenwerkingsverband Neteland werd verankerd in een charter dat door alle gemeenten werd goedgekeurd.

“We krijgen veel positieve reacties op onze gloednieuwe bestuurlijke samenwerkingsvorm”, gaan de burgemeesters verder. “Ons samenwerkingsmodel werd zelfs al enkele keren gepromoot tijdens studiemomenten van de Vereniging van Vlaamse Steden en gemeenten (VVSG). Vooral het feit dat we binnen de vijf Neteland gemeenten ook bepaalde personeelsleden delen, onderscheidt ons van heel wat andere informele samenwerkingsvormen. Zo delen de gemeenten Olen en Vorselaar naast een handhavingsambtenaar ook eenzelfde noodplanambtenaar, wat zeer efficiënt is, aangezien alle Neteland gemeenten sinds kort zetelen in een zonale veiligheidscel.”

Ook inhoudelijk worden de projecten van samenwerkingsverband Neteland positief onthaald. Zo organiseerden de vijf gemeenten in april en mei voor het eerst drie woensdagen na elkaar een buitenspeeldag in de regio in plaats van verschillende gemeentelijke buitenspeeldagen op dezelfde dag. Meer dan 2.100 kinderen namen hieraan deel. Het samenwerkingsverband Neteland werd samen met Lille ook erkend als officiële Intergemeentelijke Onroerend erfgoeddienst (IOED) en de bibliotheken slaagden erin om samen een grote subsidieaanvraag in te dienen bij het nieuwe transitiereglement cultuur van de Vlaamse overheid. Daarnaast staat er ook de komende maanden nog veel te gebeuren.

“Kinderen kunnen deze zomer niet alleen genieten van het vrijetijdsaanbod in hun gemeente, maar van het volledige regionale UiT-aanbod. De bibliotheken gaan zich meer promoten als één grote Bibliotheek Neteland en er komt binnenkort naast een zonale veiligheidscel ook een regionale mobiliteitsraad bij. In september wordt in het Neteland het Europees Kampioenschap voor politiediensten georganiseerd en in 2019 starten we met een eigen ‘Inbraak Veilig-certificaat’. Er zitten dus heel wat projecten in de pijplijn en dan hebben we er nog maar enkele opgesomd. We blijven volop inzetten op het versterken van de bestuurskracht in onze regio. En het nieuwe logo van Neteland helpt alvast om ons visueel op de kaart te zetten”, besluiten de burgemeesters.

DELEN
Vorig artikelFietstunnel onder spoorwegovergang Lichtaartseweg
Volgend artikelEllen Van Loy rijdt brons op BK tijdrijden
Bart is al zo’n 30 jaar redacteur en copywriter. U kent hem wellicht van zijn wekelijkse column in Deze Week, waarin hij op een persoonlijke en afwisselend filosofische en ludieke manier zijn licht laat schijnen over het wel en wee in de Kempen.