Schitterend financieel rapport gemeente Vorselaar: bijna schuldenvrij

SCHITTEREND FINANCIEEL RAPPORT VOOR VORSELAAR

Een financieel gezond Vorselaar was één van de doelstellingen bij de start van deze legislatuur. Hiervan maakte ACTIEV in 2013 meteen werk met het opstellen van het 80-punten-plan. Daarmee werd fors bespaard op de interne werking door o.a. minder uit te besteden, zaken efficiënt op lange termijn én met veel subsidies aan te pakken. De inwoners en de verenigingen van Vorselaar werden hierbij maximaal gespaard.
In 2012, het laatste jaar van vorige legislatuur, was het resultaat (verschil tussen dagelijkse werkingskosten en -opbrengsten, zonder de investeringen) 562.747 euro. Voor 2017 kan het bestuur met enige trots zeggen dat het resultaat historisch hoog is, namelijk 1.894.684 euro. Het uiteindelijke resultaat, waarin zowel de exploitatie als de investeringen zitten, bedraagt 1.019.435 euro, wat nog beter is dan oorspronkelijk al geraamd. Samen met een positief resultaat op kasbasis van 8.417.179 euro kan het Vorselaars bestuur dus ongelofelijk sterke cijfers voorleggen.

Het is een aangename vaststelling dat het financiële resultaat de afgelopen 5 jaren voortdurend in stijgende lijn gaat, ondanks heel wat tegenvallers (o.a. minder ontvangsten uit het Gemeentefonds, hoge historische afrekeningen van de vroegere pool voor de brandweerkosten, verminderde dividenden en intresten, verminderde subsidies van Vlaamse en federale overheid, …) en zonder ook maar één bijkomende lening. Vorselaar is daarmee de op één na gezondste gemeente van heel Vlaanderen!
Nochtans zat de gemeente de afgelopen jaren niet stil: er werd zwaar geïnvesteerd met in 2017 bv. de aankoop van een gloednieuwe bandenkraan, de volledige heraanleg van de Mgr. Donchelei, de afwerking van verschillende dorpspleinen in het centrum, de aankoop van een nieuwe veranda voor de sporthal, enzovoort.

Sinds het begin van deze legislatuur slaagde de gemeente Vorselaar erin om de kosten onder controle te houden. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven was het voorbije jaar erg hoog: ongeveer 1,9 miljoen euro. Dat geeft dus aan dat, door een continu zuinig beheer van de middelen en door verstandig te investeren, er terug ruimte is om in de toekomst belangrijke projecten voor Vorselaar te financieren. Momenteel beschikt de gemeente over 9 miljoen geldelijke middelen. Dat was nooit eerder zo hoog.
Op die manier beschikt onze gemeente nu over een historische financiële buffer van bijna 9 miljoen euro. Daarmee kunnen we toekomstige ontwikkelingen opvangen en daarvoor geen leningen nodig zijn. Vorselaar zorgt door een slimme thesaurie-ingreep en het vervroegd aflossen van één van haar leningen ervoor dat ze in december van dit lopende jaar volledig schuldenvrij is!

Vorselaar mag fier zijn op zo’n prachtig financieel rapport. Ook de financiële analisten van Belfius feliciteerden de gemeente vorige week nog met deze schitterende resultaten.

Sara Van Rooy
Schepen van financiën