Meer parkeergelegenheid in buurt AZ Herentals is echt nodig

CD&V zoekt naarstig naar oplossing voor de parkeerproblematiek rondom het ziekenhuis

Vrijdagavond bracht RTV een item over de parkeerproblematiek van het AZ Herentals. CD&V-Herentals is zich heel bewust van de stijgende mobiliteitsdruk van de afgelopen jaren. Precies door de groei van activiteiten van het ziekenhuis nam het verkeer behoorlijk toe de afgelopen jaren. Zowel patiënten, bezoekers als het personeel van het AZ signaleren ons meer en meer parkeerproblemen.

Precies omdat het ziekenhuis ook de volgende jaren nog zal groeien, is het belangrijk dat we snel streven naar goede oplossingen voor het ziekenhuis, zijn patiënten, en voor de hele buurt.

De afgelopen jaren hebben zowel de CD&V-mandatarissen in het stadsbestuur als in de raad van bestuur heel wat ondernomen en mee mogelijk gemaakt: een mobiliteitsscan zorgde mee voor een plan, en het personeel werd en wordt aangemoedigd om zoveel mogelijk de wagen te laten. Er wordt heel sterk ingezet op de fiets; recent werd nog een bouwaanvraag ingediend voor bijkomende fietsenstallingen. Ook de voorziene fietsostrade krijgt een afslagpunt naar het ziekenhuis.

Maar tegelijk wordt er ook gezocht naar meer en betere parkeergelegenheid, zodat zowel patiënten als bezoekers beter en comfortabeler het ziekenhuis kunnen bereiken, en zodat de mobiliteitsdruk op de omliggende straten wordt gemilderd. Dit vraagt natuurlijk overleg met heel veel betrokkenen. Al twee jaar lang zijn onze vertegenwoordigers, zowel in het schepencollege als in het bestuur van het ziekenhuis, mee aan het zoeken naar goede oplossingen.

Het is wel duidelijk dat de situatie urgent wordt, zeker omdat in 2019 de nieuwe blok van het AZ opengaat. Daarom schakelen we nog een tandje bij. We werken snel aan een voorstel tot verhoging van de parkeercapaciteit. Het ziekenhuis zal op heel korte termijn de buurt hierover informeren en de haalbaarheid ervan aftoetsen.

Vanuit CD&V willen we dus snel duidelijkheid, en zullen we constructief met alle betrokkenen, de ziekenhuisdirectie én de buurt, werken aan een duurzame oplossing.

– persbericht CD&V-