Vierkant Groen is nieuw verkiezingsitem

Er is een nieuwe rage op komst: ‘het vierkant groen’. Zowat elke politieke partij die zichzelf belangrijk vindt pakt ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen uit met de vraag om op drukke kruispunten in hun stad of gemeente ‘vierkant groen’ in te voeren. Bij vierkant groen krijgen fietsers op een groot en druk kruispunt gelijktijdig groen zodat ze veiliger kunnen oversteken.

Donderdag waren er al 2 aanvragen voor de Turnhoutse Ring. Ook op de Ring in Herentals komen er enkele kruispunten in aanmerking. Het verkeerslicht en -bord over ‘vierkant groen’ is nog niet wettelijk.

Het ‘vierkant groen’ juist invoeren is de boodschap!