Open Vld pakt uit met winkelactie

De vernieuwde Open Vld Herentals trok zaterdagnamiddag met een winkelactie in het centrum van Herentals de straat op. De klanten van o.a. warenhuis Delhaize kregen een winkelkarmuntje met pamflet toegestopt. Open Vld wees de klanten er op dat de stijging van de nettolonen, het verhoogde nettoloon dat in het loonzakje van januari ligt, volledig hun verdienste is. Dat de nettolonen ook de volgende maanden en volgend jaar nog zullen stijgen gaf de Open Vld als extra aan de mensen mee.

foto’s: Marcel Nelis