Provincie schenkt Olen fietspunt

Eind vorig jaar nam de provincie het beheer en de werking van het netwerk van Fietspunten in de spoorwegstations over van de NMBS. Door deze overname kon de provincie het aantal fietspunten nog uitbreiden. Zo is er sinds begin dit jaar een fietspunt aan het station in Olen. Het nieuwe fietspunt wordt bediend vanuit de fietspunten van Geel en Herentals. Dit gebeurt in Olen door de vzw De Sprong. De mensen van die vzw zullen zich in Olen ook ontfermen over de grote fietsenstallingen aan de sporthal, de bibliotheek en de zalen De Vrede en Komie Geire. Ze zullen er de orde en netheid van die fietsenstallingen garanderen.

Aan het Fietspunt Olen zullen kortelings de aanwijzings- en herkenningsborden geplaatst worden.