Minder werkloze 50-plussers in de Kempen

Aantal werkloze 50-plussers in de Kempen daalt met bijna een derde

Uit cijfers die federaal parlementslid Yoleen Van Camp (N-VA) uit Herentals ontvangen heeft van minister Peeters, blijkt dat het aantal werkloze 50-plussers in onze regio met bijna een derde gedaald is, van 14.735 in 2012 tot 11.403 in 2017. “Een bewijs dat de vele maatregelen die de Vlaamse en Federale regering nemen wat betreft het activeren van werklozen en het laten heropleven van onze economie, hun effect ook in de Kempen niet missen,” aldus Van Camp.

De cijfers van het aantal uitkeringsgerechtigd en volledig werkloze 50-plussers, zijn opgesplitst tussen werkzoekenden en niet-werkzoekenden. De categorie niet-werkzoekenden heeft betrekking op werkloze mensen die vrijgesteld zijn van het zoeken naar ander werk, bijvoorbeeld om sociale redenen of de vroegere bruggepensioneerden. Het aantal werkzoekende 50-plussers is in onze regio lichtjes gestegen, maar het aantal niet-werkzoekende 50-plussers is enorm fel gedaald, wat in globaal dus neerkomt op bijna een derde minder werkloze 50-plussers op 5 jaar tijd.

Van Camp: “Dankzij een aantal maatregelen van de federale regering, trekt onze economie weer terug aan en dat zal tegen het einde van deze legislatuur goed zijn voor 259.000 nieuwe jobs. Dat bleek uit projecties van de NBB van vorige maand. Door de tax shift is ook het nettoloon gestegen, wat werken terug aantrekkelijker maakt. Daarnaast heeft Vlaams minister van Werk Muyters (N-VA) ook een aantal concrete maatregelen genomen om mensen, en zeker 50-plussers, terug aan het werk te helpen. Denken we maar aan het stelsel van tijdelijke werkervaring. Daarbij krijgen langdurig werklozen maximaal twee jaar lang een intensieve begeleiding en een traject op maat, opgebouwd uit diverse vormen van korte stages, werkplekleren of een individuele beroepsopleiding (IBO).
Om werkgevers aan te sporen om langdurig werkzoekenden effectief een arbeidscontract aan te bieden, werkte minister Muyters daarnaast ook een aanwervingspremie uit. De eerste schijf van 1250 euro wordt na drie maanden tewerkstelling uitbetaald; een tweede schijf (3.000 euro) volgt na een jaar. Tenslotte ging op 1 januari 2018 ook het nieuwe systeem wijk-werken van start. Mensen met een echt grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen maximaal 630 uur tegen een kleine vergoeding werkervaring opdoen in een toegankelijke omgeving. Ze kunnen bijvoorbeeld klusjes doen bij mensen thuis, voor- en naschoolse kinderopvang verzorgen, maaltijden aan huis brengen … Na uiterlijk een jaar moet de werkzoekende dan klaar zijn om een volgende stap in zijn traject te zetten, zoals een stage, een opleiding of een IBO.”

“We zijn er dus nog lang niet, maar het gaat wel de goede kant uit”, aldus Van Camp.

DELEN
Vorig artikelVarenwinkel protesteert tegen slechte staat Elzenbroek
Volgend artikelSKS Herentals – VC Poederlee
De mens achter het nieuws. Ludo zette 39 jaar geleden zijn eerste stappen bij Dagblad Het Volk, bouwde mee de berichtenkrant van TV Kempen & RTV uit en maakte de site van ThalsFM groot. Nu is hij hoofdredacteur.