Heist-op-den-Berg koopt Hof ter Laken

Hof ter Laken, Heist-op-den-Berg

Eind 2003 kreeg de gemeente te horen dat de eigenaar van het kasteeldomein Hof Ter laken, baron de Gruben, de verkoop van zijn domein van 30 ha overwoog. Kempens Landschap werd toen gevraagd om te onderzoeken hoe het domein kon verworven worden. De ambitie van de gemeente en Kempens Landschap bestond erin om het unieke domein langs de Grote Nete te kopen en open te stellen voor het publiek.
Tussen 2010 en 2012 was er zicht op het verwerven van het domein in samenwerking met de heer Van de Lande. De gemeente startte in die periode ook met een ruimtelijk uitvoeringsplan en Kempens Landschap met een beheerplan voor het park. Maar de heer Van de Lande trok zich terug.

Daarna, in 2013, sloot Kempens Landschap een koop-verkoopovereenkomst af met de baron voor het grootste deel van het domein. Deze kon om verschillende redenen niet doorgaan en verviel in 2014.

Maar de gemeente en Kempens Landschap gaven het dossier Ter Laken nog niet op. Zo zijn ze dit jaar, in oktober 2017, tot een principieel akkoord gekomen met de familie de Gruben over de aankoop van het domein. Er werd een architectenkantoor gevraagd om een ruwe inschatting te maken voor de restauratie van het kasteel en de remise.

Hof ter Laken, Heist-op-den-Berg

Het gemeentebestuur en Kempens Landschap zullen in 2018 overgaan tot de aankoop van Hof Ter Laken (exclusief de boswachterswoning). Het gemeentelijke aandeel bedraagt 30% van de aankoopkosten. Er wordt een jaarlijks budget van 50.000 euro voorzien voor het parkbeheer. De gemeente staat ook in voor de restauratie van het kasteel en de remise, het vernieuwen van de nutsleidingen, enz. Om dit financieel rond te krijgen, wordt maximaal gestreefd naar het bekomen van bijkomende subsidies en wordt de samenwerking aangegaan met een derde partij.

De gemeente en Kempens Karakter willen van Hof Ter Laken een mooie, publieke ontmoetingsplaats maken. Ze willen de bossen ontsluiten met wandelpaden, een speelbos realiseren, de moestuin en waterpartijen herstellen, enz. Ook voor de gebouwen zal er samen met partners naar een gepaste nieuwe bestemming gezocht worden.

DELEN
Vorig artikelPersoon onder trein in Lier, treinverkeer stilgelegd
Volgend artikelJonge moeder moet 15 jaar de cel in
De mens achter het nieuws. Ludo zette 39 jaar geleden zijn eerste stappen bij Dagblad Het Volk, bouwde mee de berichtenkrant van TV Kempen & RTV uit en maakte de site van ThalsFM groot. Nu is hij hoofdredacteur.