Project Smart City drijft N-VA-kandidaten naar Stadslijst

smart city concepttekening

Op de agenda van de gemeenteraad van Herentals werd het project City of Things besproken. N-VA-oppositie vroeg aan de bevoegde schepen of er in het kader van dat project (er zijn 4 miljoen subsidies voor Vlaanderen beschikbaar) in Herentals een project is ingediend.

Opvallend was dat in de argumentatie van de N-VA heel wat argumenten van de facebookpagina van de Stadslijst werden gebruikt. En dat is goed, maar ook weer niet goed. Het is een beetje leentje-buur spelen door gebrek aan eigen kunde. Of lonken enkele raadsleden van N-VA naar de Stadslijst. Iets wat in andere gemeenten, waar raadsleden van N-VA plots opstapten, ook al gebeurde.

Of kreeg N-VA van hogerhand de opdracht om in Herentals de vraag te stellen. City of Things heeft een proefproject in de stad Antwerpen en ontsproot aan het brein van de diensten van N-VA’er Muyters.

Of is het van ‘If you can’t beat them, join them’?